2109316007 Ευρυτανίας 44, Αγ. Δημήτριος, Αττική info@manitas.gr
hero image

 

ΔΑ.ΜΟΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ
Συστήματα Μονώσεων, Βιομηχανικά Δάπεδα Αττική


 

Τα βιομηχανικά δάπεδα υπάρχουν σε πολύ μεγάλη ποικιλία, ανάλογα με τη χρήση του χώρου που εφαρμόζονται και διακρίνονται για τη μεγάλη αντοχή τους σε σκληρή χρήση.

Αν και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους, συχνά εφαρμόζονται σε χώρους στάθμευσης, καταστήματα ή ακόμα και κατοικίες.

Χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την ταχύτητα εφαρμογής τους, καθώς και την οικονομία.