2109316007 Ευρυτανίας 44, Αγ. Δημήτριος, Αττική info@manitas.gr
hero image

 

ΔΑ.ΜΟΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ
Συστήματα Μονώσεων, Βιομηχανικά Δάπεδα Αττική


 

Εξωτερική θερμομόνωση

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το θεαματικό μονωτικό αποτέλεσμα της θερμοπρόσοψης (Κέλυφος) βασίζεται σε 2 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, στην εξάλειψη των θερμογεφυρών (σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστηλωμάτων με την τοιχοποιία.

Δεύτερον, ακολουθεί μια βασική αρχή: Η θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τοποθετηθεί στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου. Έτσι  εξασφαλίζουμε μείωση κατανάλωσης 45-60% ρεύματος για θέρμανση ή ψύξη, αφού η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διατηρείται σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Επένδυση προστιθέμενης αξίας

Η εξωτερική θερμομόνωση αναβαθμίζει ενεργειακά το κτίριο, μειώνοντας την συνολική κατανάλωση του σε ενέργεια. Σύμφωνα με την ευρωπαική οδηγία 2002/91/ΕΚ, τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, η οποία θα εξαρτάται από την συνολική κατανάλωση ενέργειας σε kwh/m2.

Σε όσα κτίρια δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ενεργειακής ταυτότητας, δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν αγοραπωλησίες και μισθώσεις, ενώ η ενεργειακή ταυτότητα υψηλής κλάσης θα αυξάνει την εμπορική αξία και θα μειώνει την αντικειμενική αξία του κτιρίου.

 

Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου

Για να εφαρμόσουμε την εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι αναγκαίο να χτίσουμε διπλό εξωτερικό τοίχο. Έτσι, κερδίζουμε 6% ωφέλιμου εσωτερικού χώρου.

Ανακαίνιση και θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων

Εφαρμόζοντας το σύστημα για εξωτερική θερμομόνωση ανακαινίζουμε και θερμομονώνουμε εξωτερικά το κτίριο, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου (ισχύει για υφιστάμενες κατασκευές).

 

Υγρομόνωση προσόψεων

Η εξωτερική θερμομόνωση προστατεύει και από την εξωτερική υγρασία, το νερό της βροχής, την εσωτερική υγρασία και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών.

Απεριόριστες αρχιτεκτονικές επιλογές

Τα υλικά των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης προσφέρουν ελευθερία κατασκευής αρχιτεκτονικών σχεδίων, επιλογής χρωμάτων και τελικών υφών.